”Fortrængte Billeder”
Et igangværende projekt
Gorm Spaabæk skriver om projektet:

Det Projekt jeg arbejder i er  ” Fortrængte billeder ”


Opstart i september 2015 

forventes afsluttet om et års tid. 


Indhold .. 8 motiver,  gennemarbejdet som  monotypi

 Som jeg tidligere har gennemarbejdet løven fra Øster Brønderslev eller  " Verdens oprindelse " og " Hjemme hos Bertram " 


Motiverne

er   

 En tungerækkende figur der ses som kalkmaleri i Dronninglund kirke 

Artifakt fundet på Lindholm høje 

Artifakt fundet på Stentinget ved Klokkerholm 

Tatoveringer fra fra Pazaryk fundet i Sibirien

 

Gustafssons tegning af en tiger, som er et forlæg til en tatovering 

 Jeg forventer at der over sommer kommer et niende motiv i spil ... 


Hvorfor ?  

Kunsthistorien alt for vigtig til, at overlade til kunsthistorikere og museer

En diskussion der eksempelvis er udtrykt i Rudolf Broby Johansens forskning, diskussion og formidling. Og i Asger Jorns stort planlagte bogværk. 

Det er en ihvertfald hundred år gammel  diskussion . Om hvad indhold der ska ses i den (kunsthistoriens) ramme.

 I de sidste snes år er Kunstmuseerne blevet bedre til at dække det nyeste, men der ses stadigt et tomrum,når det gælder det lokale og det steds specefikke. Ligesom det gælder kunstværker, der er så gamle, at de er skabt før der fandtes skriftssprog , 

Jeg har set det som en opgave , at arbejde for at udvide rammen ( for kunstbegrebet ) , og finder det  meningsfuldt, at søge en fornyelse i en lokalt baseret billedsprog. Og i tatovering . 

Som f.eks i at gendigte og arbejde ud fra de smykker,  der er fundet på Lindholm høje og ved  Stentinget ved Klokkerholm.

Om begrebet ”Værksted ”

Region og kommuner driver og financierer strukturer ,der lever af , at kunstnerne ikke bliver betalt.

Dertil kommer , at samfundets penge bruges på at støtte projekter / udstillingssteder, hvor det direkte kræves / forventes at kunstnerne betaler for at arbejde her. Det er vel at mærke udstillinger og aktiviteter, som kommunerne profiterer på.

Derfor er det nødvendigt at tænke nyt, og udvikle på former for udstillingsstruktur der ikke bygger på den form for udnyttelse.

Det er på den baggrund, at Værksteds udstillingerne kan ses , og dette er den fjerde . Tankegangen er , at bruge de ressourcer, og det rum , man har . I det her tilfælde taler vi om mit åbne værksted.

Det er et on going eksperiment for at udvikle en billig ,effektivt og bæredygtig struktur, for formidling af Kunst .

 "Værksted " kan ses, i sammenhæng med lignende aktiviteter, såsom, Svends Bibliotek

 Mogens Ottos, udstillingscontainer
, YNKB , Læsø Kunsthal,og Nørrekær Biennalen , der også er kunstner styrede aktiviteter der lever i en asketisk og nøjsom realitet .

Og en reaktivering af en tradition,og et tankesæt der sås, da man for ca. hundrede år siden startede Skagens Museum. I Skagens Tekniske skole.

Eller da Engelund opstartede Vrå Udstillingen i højskolens gymnastiksal.

Eller da Den Frie Udstilling byggede en barak i forskalningsbrædder, på det daværende Københavnske halmtorv.

Det var i den tid , Løsninger på formidlings problematikker, og der blev tænkt fundamentalt, og nøjsomt. Det ser jeg som en forudsætning for, at jeg har et udstillingsted, i mit værksted, i Dronninglund storskov .

Som årets gæste udstiller ses 7 malerier af Anton Christensen Laier . Det falder fint ind i årets tema ” Fortrængt ” . . Billeder jeg har lånt af Anton Laiers søn , og de kan ses , ophængt i mit hjem, i udstillings perioden …

Det er bl. a . hovedværker såsom ” Bange anelser , eller den første skole dag ” Og ” Jesus i Getsemenas have ” og " Evangelisterne " .. Alle billeder, der sidst har været tilgængelige i Nordjylland, på den retrospektive Laier udstilling på Nordjyllands Kunstmuseum i 1995

Venlig Hilsen

Gorm Spaabæk