Åbning af Nørrekærbiennalen 2014

 

 

 

 
 

Nørrekærbiennalen... 7. august 2014

Åbningstale ved Gorm Spaabæk*

Se program

Læs pressemeddelse 

Brochure om Nørrekærbiennalen

"Tale … 

om nye medier .. Descartes og Karen Blixen

Billedkunstnere hører meget radio … 

Her på Det sidste om Karen Blixen og Descartes

Karen Blixen citat ….Et godt liv  kræver kærlighed …. 

Mod .. og .. Humor

Og ….et Kinesisk ordsprog .. ” Ulykkelige er de .. der lever i store tider.”  

Og her i sommer…. i Radioprograsmmet ” Apropos ” 

.... om Descartes.

 

Finde vejen …. Metode

Sandt / Falsk

 Eks …Stok i vand … hvordan se …. Hvad er sandhed …. 

Når vandet ændrer den måde vi ser stokken.

 

Videnskab …. Optik…. prismer …. hvordan vi ser
Som det camera obscura  …. der står her !!!! 

Og her nævner Descartes 4 værktøjer   

1… Spørgsmål til det,  der er ( fordomme )

2…Opdele i mindste dele

3 … Sætte sammen ( syntese )

4… Alt skal med

 

Som jeg oplevede det den aften i radioen ….
er det noget af det mest præcise ( jeg har hørt) formuleret,  om kunstnerisk arbejde.

At pille et givent stof fra hinanden … og sætte det sammen igen …….. 

Det er en kerne kompetence i  kunstneriske arbejde .   

 

Og  tætte bånd ….mellem kunst og videnskab

Diskuterende viden .. og kunst som en formulerende faktor

 

Eks… En besøgende udenlandsk  fysiker  i  Niels Bohrs privathjem…. Gæsten kommenterede  og forkastede et billede af kubisten Metzinger …Der hang i Bohrs hjem ….

Set ud fra synspunkter og  holdninger,  der var gængse (til moderne kunst )…. i den tid  .   

Op imod denne videnskabsmands  synspunkt ….mente Bohr … At dette billede udtrykte essensen af alt det han ( de begge ) arbejdede med …. 

At se virkeligheden fra flere  ( syns ) punkter ….på en gang 

Kubismen opstår netop her …. ( hvor ) en håndfuld fysikere åbner og diskuterer en ( splintret  og ) udvidet verdensopfattelse. 

Og Metzingers billede ( på SMK ) kan ses som en nonverbal formulering af denne helt ny måde at se virkeligheden på .
   

 

Eller Leonardo og Michelangelo …. der dissekerer lig …. og beskriver mennesket som det egentlige ….
 i stedet for …. religionens virkelighed ( dogmer ) ....
 Og Leonardo ….der mente at matematik er den vigtigste videnskab for en billedkunstner.
 

Eller .... Joseph Wright off Derby …. I Billedet ”Eksperiment med fugl i luftpumpe ” ….
På dette billede ses ….De undrende iagtagere ….
til et ( natur) videnskabeligt forsøg….
Man ser dette det  ….noget ( ilt )…. der er pumpet ud af en glasklokke…. så det levende ( fuglen ) ikke kan leve

Dette uforklarlige , formuleret i maleriet ….

Og malerier af indianere fra Amerika, som Wright også maler og beskriver om.

Og ( her hos os ) Melchior Lorck i Istanbul  ….
Og Baurenfeind på rejse til Det Lykkelige Arabien….
Eller Dankvart Dreyer, da han (maler og ) beskriver Bulbjerg …. og den jyske vestkyst ….
Eller Martinus Rørbye på Læsø.

Også dengang voksede den almindelige  kunstopfattelse udfra  København ..,. Og afstand  til Læsø og Bulbjerg var dengang langt længere .. end de afstande vi i dag kan se til Kina ….( og opleve )til f.eks Kina ….

 Og Dreyer og Rørbye formulerer og sætter en ny  ( og ukendt ) viden i sprog .

Kunstnere sproglig italesætter ny viden …….

Og det er ikke godt nok her  ….at se godt ud !!!!!!

I stedet ses en benhård opformulering af stof der ikke er sprog for ….

 

Det er i den sammenhæng , jeg ser Nørrekærbiennalen.  

 

Som man så det med  Botticellis Venus .
( formulering af en ny virkelighed )

Dette billede er malet på lærred, engang  i 1470 érne
I et Firenze,  der lever af åger…. og Lærredsproduktion . 

Lærred ( som medie ) vokser ud af en industrilignende masseproduktion  …. 

Og er i den sammenhæng,

det her bruges , et tarveligt produkt .

Kan ses ….i modsætning til den( i den tid ) rigtige kunst,  der var i guld .... sølv….keramik …. bøger….

Præg og dekoration  på våben….

maleri malet på træ … eller direkte på væg. 

Træ og væg ( som grund ) er på en lang række punkter,  lærred overlegent( som grund )


Eksempelvis et stærkere materiale og det er mere holdbart at male på en væg …. eller på træ .
.

Kun udfra et kriterium….

Er maleri på lærred….( de andre medier såsom ) maleri på væg og træ ….  overlegent.  

Lærred er nemmere at sælge ….nemmere at flytte og transportere …. 

og ( derfor ) funktionelt  i den kunsthandel…. der opstår her.   

 

Kunst var dengang udført til en funktion og til en kontekst .... 

På lærred bliver kunsten ( på godt og ondt ) flyt bar og fri. 

Herefter renses kunstværket ofte for sin funktion   (og sit indhold) ….
Og udtrykker  sig i bevidsløst pynt og dekoration.
I den samme denne tid , opstår banker, aktien som begreb
 Og en lang række af de finansielle funktioner og begreber, vi  kender så godt i dag , formulerer sig her.

Her kan det at male….  på lærred…. ses…. som udtryk for en verden…. der forandrer sig ….
Og at ord som spekulation , investering  og grådighed knyttes til kunst begreb.  

Set i modsætning til ….at man kun vanskeligt kan spekulere i ....  et værk på en mur …. Eller ting der ikke er transporterbart ….

  Såsom en stor tre-fliget altertavle….  på træ.

Og tilbage til Nørrekær biennalen…. Set på den baggrund kan det, at plante et træ…. eller bygge en hytte i træ og tørv .... ses som en modpraksis …. imod en grådigheds kultur og en spekulation i kunst …

Et bud på.... at…. sætte indhold og ( diskuterende )  viden,  i sit centrum . 

 

En anden afgørende opfindelse der opstår i den unge kapitalismes dynamiske flow .. er bogtrykker kunsten

Man glemmer at det at trykke en bog --- engang … var ny viden og højteknologi  ( Guthenbergs 180 bibler )

Og at dette som en
En ny teknologi…. der skabte  uhørte samfundsændringer ( reformationen eks. )
 

 
Eller da den litografiske trykketeknik kom til  … Og var med til at skabe grundlag ... for den moderne avis …

Og at tidsskriftet blev født og udviklede sig som begreb  

At alle disse nye medier blev læst på de mange ( nye opdukkende ) cafeer ….. Og at der her opstod diskussioner .. der lagde grund for ( borgerskabets ) revolutioner , i årene  op til 1848.  

Som vi har set det, i de sidste fem år, hvor  Nordafrika og mellemøsten står i flammer ….
I revolutioner der vokser ud af anvendt ny teknologi og ny og hurtigere medier 
 

 

Nørrekær biennalen ser jeg på den baggrund ….
At skille tingene ad …. ned til den mindste del …. Det elementære ….
 Ny teknologi .... Ny diskussion .... Nye måder at sætte det ( man har skilt ad ) sammen på .
Som det formulerede sig hos Descartes
Sandt / falsk
Og at ha det hele med
 
 

Vi lever ….sandeligt…. i store tider…. I uhørte teknologi spring .… I sin hurtighed….
På medie fronten i særdeleshed.

Og at det….  Kræver…. mod .... kærlighed…. og…. humor  !

 

Tale ved åbningen af Nørrekær biennalen .. Den 7 august

Gorm Spaabæk 


 
     
  *NB. Note….. Teksten er et tale manuskript .. Hvor serier af prikker  markerer pauser  og understregninger .

Herunder ses fotos fra åbningen.

 
 


 
 

Gorm holder tale


 
     

Viceborgermester Per Bach Laursen holder tale

 


 
 

© Gorm Spaabæk. Alt indhold er ophavsretligt beskyttet.