Vrå-Udstillingen 2023

 


 
Tema for Vrå-udstillingen 2023 er den kunstneriske proces.  Udstillingen søger at give publikum mulighed for at fornemme hvordan værkerne bliver skabt. Det være sig ved at vise skitser og arbejdsredskaber, samt spørge til det, der sætter kunstneren i gang, inspirationen, arbejdsprocessen, tankerne bag. Hvilken indflydelse har påvirkningen fra det omgivende samfund, den historiske kontekst vi lever i og dagligdagen, på det færdige værk? Påvirker det værket eller arbejdes der ud fra mere æstetiske og eviggyldige tematikker? Gorm Spaabæk viser tegninger og forstudier til det store træsnit: ”Afrika, eller Lumumba som Zebra”, som er en del af den permanente samling på Vndsyssels Kunstmuseum. Han skriver følgende om baggrunden for værket:

"Motivet er en Zebra der spises af gribbe og marabu storke.

Det formelle forlæg er et fotografi, der blev taget i Serengeti reservatet i Tanzania, i julen 2004.

Lumumba var statsleder i Congo, i årene efter at koloni magten ophørte. Han blev styrtet og likvideret af kræfter der var finansieret af vesteuropæiske virksomheder. Congo er med hensyn til naturlige ressourcer, et af verdens rigeste lande … Og Lumumbas forbrydelse var, at han mente at befolkningen skulle ha del i de værdier, der voksede ud af disse ressourcer.

For mig, er Lumumba et symbol, på Afrikas tragedie. At hver gang der er en politiker, der kan og vil noget godt … bliver han dræbt

Efter Lumumbas død udviklede Congo, der i mange år hed Zaire, sig til et af Afrikas grusomste diktaturer .. Og begrebet Lumumba er i dag mest kendt, som navnet på en drinks, der består af Brandy og cacaomælk.

Mediet … Træsnit er den ældste form for massekommunikation. Noget der helt fra starten blev brugt til flyveblade. Og et medie der med trykkekunsten ændrede verden og skabte udvikling.

I dag, 5-6 hundrede år efter, at træsnit var den nyeste højteknologi, fremstår dette medie, som et af det mest gennemarbejdede og gennemforskede medier.

Det er derfor et godt spørgsmål, om træsnit idag, kan noget nyt. Om man kan flytte dette medie, og åbne nye muligheder. Eksempelvis ved, at vippe på størrelsen."
Arbejdstegning til træsnittet ”Afrika, eller Lumumba som Zebra”.


På gulvet foran tegningen er der mere dokumentation herunder en mindre arbejdstegning, foto som er forlæg, samt fotos fra ophængning på Vendsyssel Kunstmuseum og andre udstillinger.

Foto der er brugt som forlæg for motivet.


 Herover og under ses detaljer af den store tegning”Afrika, eller Lumumba som Zebra” udstillet på Gymnasiet i Aasiaat i Grønland 2022.

 

  ”Afrika, eller Lumumba som Zebra" har været udstillet en række steder og herunder er det ophængt i Ottos Udstillingscontainer.


  

 

 

  Årets tema var arbejdsprocessen. I den sammenhæng vises der også tre prøvetryk med detaljer fra den store stok, eller træplade. Der er hængt op i mellemgangen til Friis salen i udstillingsbygningen i Vrå.

 

© Gorm Spaabæk. Alt indhold er ophavsretligt beskyttet.