Vrå-Udstillingen 2016
Gorm Spaabæk er medlem af Vrå-Udstillingen og bidrager i år med en meget stor tegning. Han skriver følgende om værket:

"Fotografen Muybridge udførte, omkring 1880, serier af fotografier. Her ses mennesker der går. Disse rækker af billeder kan ses som forløbere for den moderne film. Mennesker og dyr i bevægelse. En formulering af en ny viden.

Det er bemærkelsesværdigt, at det der opfattes som naturvidenskabenlig nyformulering, i én generation, bliver æstetik i den næste.

Og jeg har nyfortolket Muybridges billedforløb i tegning. Tegningens mål er 183 x 549 centimeter og er et forarbejde til et træsnit." 


 

Fotos fra ophængningen