Udstillingen "Værksted" 2013

 

Gorm Spaabæk skriver om udstillingen:

Jeg har siden jeg var gange ung udstillet med titler, der var meningsbærende i sig selv. Det
gælder eksempelvis ”Kar” i Rådskælderen på Charlottenborg i 1985,1 ”Vækster” i det gamle
posthus i Skagen i 1989, ”Vejr” på Det Grafiske Værksted i Hjørring i 1993, ”En Udstilling” i Aalborg Kunstpavillon i 2003 3 og præludium/præsens i Vrå Kunstbygning i vinteren
2011/2012.
Den aktuelle udstilling er Værksted i ude-atelieret hvor jeg bor. Jeg viser en serie på mere end
30 monotypier, der er udført i vinteren 2012-13. Hvert af de 35 x 70 cm store tryk er taget fra
en romansk granitfigur i Grønbæk Kirke lidt nordøst for Silkeborg.
Herudover viser jeg to store tegninger, der i øjeblikket er under arbejde, da det er
fortegninger til store træsnit. Det første motiv er efter den Hugorm med to hoveder, der lever
et hemmeligt sted i Odsherred.
Det andet motiv er efter et fotografi som fotografen Muybridge udførte omkring 1880. Her ser
man et mennesker der går. Muybridge’s billeder ses i dag som forløbere for den moderne film.
Muybridge huskes gennem sine grænsebrydende beskrivelser af mennesker og dyr i
bevægelse, noget der var ny viden i sin tid.
Det er bemærkelsesværdigt, at det der nu er naturvidenskab i én generation bliver æstetik og
pynt i den næste. Jeg ser derfor store æstetiske værdier i hans billedverden, som jeg har
nyfortolket i tegning. Tegningens mål er 183 x 549 centimeter. Den anden tegning, slangen
med to hoveder, er en mytologisk figur. Dyr med to hoveder er kendt fra mange kulturers
mytologi, og det er grænseoverskridende at et sådant skulle bo på et hemmeligt sted i
Odsherred. Tegningens mål er 213.5 x 305 centimeter.
I foråret overflyttes udstillingen til YNKB ( Ydre Nørrebro Kultur Bureau) i København hvor
den kan ses i dagene 23 til 26 maj 2013.

 

Åbningstale ved skuespiller Jacob Simonsen på ferniseringen.

 

Velbesøgt fernisering. Her i Gorms dagligstue.

 

Foto fra værkstedet

 

Nogle af de store træsnit i haven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Gorm Spaabæk. Alt indhold er ophavsretligt beskyttet.