Udstilling på Aalborg Seminarium

13 træsnit

Monumentale portrætter af Evald Tang Kristensens fortællere "Heroiske portrætter af 5 af Evald Tang Kristensens fortællere".

I slutningen af 1800-tallet indsamlede Evald Tang Kristensen sagn, sange og fortællinger. I store dele af Jylland kan man ikke bevæge sig fra by til by uden at komme forbi en gård, en kirke eller en mose hvortil der er tilknyttet sagn. Indsamlingen af disse titusindvis af tekster skete på en tid hvor man i bedre stillede kredse læste Zola, I. P. Jacobsen og diskuterede " et dukkehjem." Det gjorde man fordi der var en stærk internationalisering hvor man læste de samme bøger og så de samme teaterstykker i Berlin , Paris og København. Den slags kultur kendte Tang Kristensen fortællere ikke, når man ikke kan læse kan man synge, digte og fortælle i stedet. Det er praktisk og funktionelt. Ensformigt håndarbejde får en bedre rytme til fortælling eller sang. Det er bemærkelsesværdigt at Evald Tang Kristensens fortællere tilhørte samfundets udkant, at det var sultegrænsens analfabeter der bar og overleverede disse skatte. I dag læser man ligeledes de samme bøger og ser de samme film. Skatte af kulturel mangfoldighed forsvinder. Udkantskultur bliver endnu mere udkantskultur og i hele den såkaldte civiliserede verden ser vi de samme brændende tårne i fjernsynet hver dag.

1. "Monumentalt portræt af Lovise Sørensdatter og hendes mand Jens Kristian Kristiansen Mosen" Træsnit ( 122 X 244 ) centimeter.

Lovise Sørensdatter er født i Hømbro ved Ørsø. De bor 17 år i Dronninglund, hvor hun dengang var Jordmoder. Senere bor de i Øster Brønderslev. Jordmoder er et af de få erhverv man dengang ku` ha` som kvinde. Lovise Sørensdatter er selverhvervende kvinde. På vej ind i den nye tid lader hun sig fotografere uden tørklæde. De to andre kvinder skjuler derimod blufærdigt deres hår bag tørklæder.

2. "Monumentalt portræt af Jensine Hansen, Sømosehus, Madum sø, er født i Astrup sogn". Træsnit ( 183 X 122 ) centimeter.

Evald Tang Kristensen skriver bl.a. om hende: "Hun har hele sin tid været i huset ved Madum sø undtagen det halvtredje år hun har været på Store Arden fattiggård og det halve år i Astrup fattighus samt endnu et halvt år på Korsør tvangsarbejdsanstalt. Alle hendes 8 børn er uægte og hun har en underlig vraltende gang fordi hendes tæer er frosne af hende. Hun er meget god til at fortælle og i det hele interessant at høre på."

3. "Monumentalt portræt af Else Mikkelsdatter, Grindsted og Jens Peter Petersen, Ilbjerge". Træsnit, 122 x 244 centimeter.

Else Mikkelsdatter der er født i Møgelmose, Hammer sogn. Ugift. Huskone. I 22 år har hun gået omkring og syet for folk. Hun har boet i Vodskov by i 16½ år og i de sidste 15 år i Grindsted skriver Evald Tang Kristensen. Jens Peter Petersen er født 1 maj 1836 på Borup mark, Taars sogn. Oplært som rokke drejer i Hjørring. Som enkemand boede han alene i sit hus i Ilbjerge. Evald Tang Kristensen skriver blandt andet om ham. "Det ser yderst tarveligt ud hos ham. Da vi sidst skiltes havde han helt ondt ved at sige farvel til mig. Jeg kunde tydeligt se, han gjærne vilde, jeg skulde have blevet hos ham noget længere, da det interesserede ham så overordentligt at få disse gamle ting skrevet op. En aften kom han i øsende regn op til mig i Lørslev skole og sad hele aftenen i de våde klæder og fortalte. Han var vant til hårdhed, og en smule regn gjorde ham ikke noget, sagde han."
 

Irak–Krigen, fire værker

4. Monumentalt portræt af Anders Fogh Rasmussen (Træsnit 183 X 244 cm)

“Det er et træk i den danske folkesjæl at der ikke er noget der må være rigtigt stort. Når noget har format straffes det brutalt og tingene fortrænges. Eksempler kan være Anton Christensen Laier, Niels Hansen Jacobsen og den romantiske granit. Eller Carl Th. Dreyer der blev brugt som biografdirektør og Asta Nielsen i sin ensomme lejlighed. Med dette værk vil jeg undersøge, om det er en mekanik der kan bruges omvendt. Hvis man skaber et meget stort og monumentalt portræt af Anders Fogh Rasmussen, forsvinder han måske?”

August 2003, (Tekst brugt ved udstillingen på KE 2003, og på Vendsyssels Kunstmuseum)
 

5. "Og man brændte biblioteket i Alexandria" Træsnit, 366 x 183cm

Motivet i det store træsnit er en lille Kalkstensskulptur, et portræt af en kvinde. Den var 23 centimeter høj og er et af de værker der gik til, da Bagdad blev erobret. Den blev hugget ud af en kalksten for ca. 4400 år siden og registreringsnummeret var " IM 27155 " på Bagdad Museum. Træsnit er igennem tiderne brugt til løbesedler, plakater og efterlysninger. Jeg opfatter træsnit som den elementære form af massekommunikation.

6. Projektbeskrivelse for tænkt Krigsmindesmærke for Irak – Krigen. (H183 x B366 centimeter) træsnit

Projektbeskrivelse af et tænkt krigsmindesmærke for Irak krigen. Mange af det tyvende århundredes mest betydningsfulde kunstværker eksisterer kun som projektbeskrivelse. Eksempelvis kan nævnes Asger Jorns bogværk om den Nordiske folkekunst, Tatlins tårn og Jørn Utzons forslag til kunstmuseet i Silkeborg. Derfor er det ene medie jeg arbejder med projektbeskrivelse.
Et andet medie er træsnit. Træsnit er den ældste form for massekommunikation og træsnit er i århundreder brugt som et kommunikerende medie til f.eks. plakat og flyveblade. Da dette revolutionerende medie udvikledes for 5-6 hundrede år siden var træsnit den første form for massekommunikation og sin tids hurtigste og mest effektive medie.-- Et massemedie der skabte udvikling og helt nye måde at tænke på. Derfor har jeg undersøgt, om man kan anvende dette klassiske medie i forhold til vore dages kommunikerende samfund, og har i den sammenhæng eksperimenteret med størrelsen som virkemiddel.
Monumentet.....- krigsmindesmærket er en kunstnerisk disciplin som har en lang og traditionsrig historie. Det er et meget stort billedkunstnerisk område som jeg aldrig har arbejdet med før. Mit projekt har været at ide udvikle og beskrive et krigsmindesmærke for krigen i Irak. Mine to træsnit er arbejdsskitser i dette projekt.
Jeg forestiller mig en afstøbning i fuld størrelse af undervandsbåden Sælen. Overfladen af denne 47, 2 meter lange og 4, 7 meter brede skulptur skal beklædes med den slags glaserede hvide svenske kakler, som man i sin tid brugte som beklædning af Sidney operaen.
Monumentets placering er en afgørende del af værket. Det er værkets ide at den store skulptur skal placeres i et hul i jorden på landejendommen Holmegaarden i landsbyen Ginnerup mellem Randers og Viborg. Forøvrigt den gård hvor statsminister Anders Fogh Rasmussen er født.
Hvis ikke monumentet kan placeres her, kan undervandsbåden istedet placeres i et jordhul på gården Hviddinglund i Hvidding ved Viborg, hvor statsministeren har levet i sin barndom.
At placere et krigsmindesmærke på den måde forholder sig bl.a til det monument for Vietnamkrigens faldne, der er i USA `s hovedstad Washington. Et værk der også har sit indhold, i et hul i Jorden.
 

7. ”Projektbeskrivelse for tænkt krigsmindesmærke for Irak Krigen”
(H 244 x B183 Centimeter ) træsnit (se tekst ved katalognr. 6)

8. ”Afrika, eller Lumumba som Zebra” træsnit 2006 (H 183x B 488 centimeter)

Motivet er en Zebra der spises af gribbe og marabu storke. Det formelle forlæg er et fotografi, der blev taget i Serangetti reservatet i Tanzania, i julen 2004.
Lumumba var statsleder i Congo, i årene efter at koloni magten ophørte. Han blev styrtet og likvideret af kræfter der var finansieret af vesteuropæiske virksomheder. Congo er med hensyn til naturlige ressourcer, et af verdens rigeste lande … Og Lumumbas forbrydelse var, at han mente at befolkningen skulle ha del i de værdier, der voksede ud af disse ressourcer.
For mig, er Lumumba et symbol, på Afrikas tragedie. At hver gang der er en politiker, der kan og vil noget godt … bliver han dræbt
Efter Lumumbas død udviklede Congo der i mange år hed Zaire sig til et af Afrikas grusomste diktaturer .. Og begrebet Lumumba er i dag mest kendt, som navnet på en drinks, der består af Brandy og cacaomælk.
Mediet … Træsnit er den ældste form for massekommunikation. Noget der helt fra starten blev brugt til flyveblade. Og et medie der med trykkekunsten ændrede verden og skabte udvikling.
I dag, 5-6 hundrede år efter, at træsnit var den nyeste højteknologi, fremstår dette medie, som et af det mest gennemarbejdede og gennemforskede medier.
Det er derfor et godt spørgsmål, om træsnit idag, kan noget nyt. Om man kan flytte dette medie, og åbne nye muligheder. Eksempelvis ved, at vippe på størrelsen.
”Afrika, eller Lumumba som Zebra” er 183x 488 centimeter og er, så vidt mig bekendt, det største træsnit, der er trykt i Danmark.

9. ”Ukendte dok arbejdere. Aalborg Værft” 2007 ( H 183x 336 centimeter ) træsnit

10. ”Hjerne Nordjylland”, Poster til Demens konference 2004, ( H 199 x B 89 centimeter ) træsnit


Bertrams ”Kain” og ”hjemme hos Bertram”
Selvom Helge Bertram er overset på landsdelens kunsthistoriske museer, ser jeg ham, som en af forrige århundredes mest markante Nordjyske billedkunstnere.
En af den slags kunstnere, der fylder meget i den kunstneriske diskussion.
Og en af de kunstnere der har betydning, som en væg andre spiller bold op ad … som en sten i et vandløb der præger den vej vandet kommer til at løbe ..
Som født og opvokset i Aalborg, var havnen, og vandet et udgangspunkt i Bertrams selvopfattelse … Og den rå fabrik og industri bys tankesæt brugte han videre ind i kunstens verden, i Holstebro , i de store banebrydende udsmykninger.
I Vinter erhvervede jeg det store Maleri ”Kain”, et ungdomsarbejde af Helge Bertram , fra 1940, og modellen er en meget ung Bjørn Wiinblad. En ældgammel disciplin i det billedkunstneriske fag er at gendigte, omskrive, eller gå i dialog med et fortidigt værk . Noget Helge Bertram også praktiserede , bl.a. i sin værkserie , ” Spillets regler ”. I dette forår har jeg været ” Hjemme hos Bertram”. Skåret træsnit af en levende kvinde, som pendant, til Helge Bertrams ” Kain ”. August 2008

11. Hjemme hos Bertram, træsnit, (H 170x B 77 centimeter )

12. Hjemme hos Bertram, træsnit, ( H 170 x B 77 centimeter )

13. Hjemme hos Bertram , Træsnit . ( H 170 x B 77 centimeter )

Tegninger
Monumentale portrætter af Evald Tang Kristensens fortællere ( se tekst ved Katalog nummer 1) tre tegninger

14. Monumentalt portræt af Lovise Sørensdatter og hendes mand Jens Kristian Kristiansen Mosen ( H 122 x B 244 centimeter ) tegning.

15. Monumentalt portræt af Jensine Hansen, Sømosehus, Madum sø. ( H 183x B 122 centimeter ) tegning.

16. Monumentalt portræt af Else Mikkelsdatter, Grindsted og Jens Peter Petersen, Ilbjerge ( H 122 x B 244 centimeter ) tegning

Irak–Krigen, to tegninger

17. ”Monumentalt portræt af Anders Fogh Rasmussen” ( H 183x B244 centimeter ) ( Se ved katalog nummer 4 ) tegning.

18. ” Og man brændte biblioteket i Alexandria ” ( H183x B366 centimeter) ( se tekst ved katalog nummer 5), tegning.

19. ”Afrika , eller Lumumba som Zebra” 2006 ( H 183x 488 centimeter ) Tegning… ( se tekst ved katalog nummer 8.)

20. ”Ukendte dok arbejdere. Aalborg Værft” 2007 ( H 183x 336 centimeter) tegning.

21. ” I´m a good man” eller ”Blinde passagerer der råber fortvivlet efter bortsejlende dansk Coaster". Tegning , 3,0 X 2,1meter.

Forlæg for denne Tegning er maleriet " Medusas flåde " af den franske maler Teodore Gericault. Når et dansk skib bringer blinde passagerer til Europæisk havn er det forbundet med store udgifter. Derfor kan man opleve besynderlige ting. I et tilfælde bagbandt man en blind passager og tævede ham til blods. Det eneste den blinde passager sagde når han blev tiltalt var " I´m a good man ", " I´m a good man." Og til sidst smed man den gode mand overbord 41 kilometer fra land i hajfyldt farvand. På Afrikas vestkyst fortæller man andre historier om blinde passagerer som heller ingen har set, eller hørt fra, siden de sneg sig ombord på danske skibe. En af de implicerede danske søfolk var fra Frederikshavn og tegningen er til en udstilling på Frederikshavns kunstmuseum i Januar 2000.
Ingen blev for øvrigt dømt for mord. Der var jo ikke noget lig.

Gorm Spaabæk
September 2008
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Gorm Spaabæk. Alt indhold er ophavsretligt beskyttet.