Byvandringer 1968, YNKB TEMA 12
Tidsskriftet Pist Protta Nr. 57. Forlaget Space Poetry
Brunemark,Fotografier af Tal. R. Forlaget Kesmaroc
How Soon is now. Billeder af Frank Sebastian Hansen. Forlaget Space Poetry
Hans E. Madsen: ”68 fotos”. Forlaget Space Poetry
Hans E. Madsen: ”Under bordet”. Forlaget Space Poetry


Et meget brugt virke middel, eller om man vil medie, i den nye eksperimenterende billedkunst .. er indsamling og kategorisering

Man indsamler og formidler serier af billeder, der i deres mængde fortæller en historie .. Tyskeren Feldmann er et eksempel på en meget eksponeret kunstner, der bygger hele sin praksis op på denne metode .. Ofte udtrykt i små bøger ..

I Danmark er det noget , kredsen omkring den eksperimenterende kunstskole allerede eksperimenterede med i tresserne. Man afsøgte nye måder at beskrive virkeligheden på .. I en ny bog dokumenterer Finn Thybo Andersen et sådant forløb fra 1968. I 314 billeder beskrives en række byvandringer i henholdsvis Københavns ydre Nørrebro og videre til Østerbro. Og på andre dage, vandringer i det dengang nybyggede Høje Gladsaxe og det endnu ikke færdigt udbyggede Albertslund.

Det er billeder fra en tid, hvor Danmark for alvor skiftede karakter fra et landbrugssamfund til et bysamfund , og set i bakspejlet emmer disse billeder af en poesi … som det tabte jo så ofte gør .. Og i et medfølgende essay ”bykulturen ved vejs ende” diskuterer Preben Maegaard, der er forstander ved nordisk folkecenter for vedvarende energi, i Hurup i Thy, rammer for byplanlægning.

Tidsskriftet Pist protta er en anden sejlivet størrelse, der i næsten 25 år har eksperimenteret vildvoksende med, hvad en bog eller et tidsskrift kan være .. Det er ikke meget, af det der i dag sætter dagsorden i den unge eksperimenterende danske billedkunst, der ikke på et tidspunkt har været forbi Jesper Fabricius og kompagni .. Ikke fordi jeg altid har forstået hvad der foregår, men det har altid været uventede og overraskende bud på andre muligheder og spændende diskussion , man har set fra den kant … Noget der gør en opsamling af Pist Prottas 57 numre, til en af de vigtigste kilder for en forståelse af dansk billedkunstnerisk diskussion, i de sidste 25 år.

Nummer 57 af Pist Protta, der netop er udkommet, består af tre billedserier . Den første er en serie ueksponerede 4x5 film, sendt med luftpost fra Venedig til Amsterdam af Myne Søe Petersen. Den anden serie er billeder fra en kibbutz nær den Libanesiske grænse, sat sammen med en serie billeder af gulvet i Heathrow Airport i London, ved Anna L. Boysen . Og den tredje er en serie billeder med temaet ” Plet” , hvor man eksempelvis både kan se en hund der bærer navnet Plet, en kokasse og Monica Lewinskis kjole. Kurateret af og med noter af Pernille With Madsen ..

Ud af Pist Prottas forlag, Space Poetry, vokser løbende en strøm af bøger. Som for eksempel Tal.R´s nye bog, ”Brunemark” , der i en lang række mørke fotografier fortæller om en have i Valby .. Det er en meget smuk bog, der handler om natur og mangfoldighed og hvor de mange foto virker i deres mængde ..

Frank Sebastian Hansen fortæller i sin bog, ”How soon is now”, ved hjælp af 48 polarid fotos om rejsen, som tema .. Hansen blander nøgterne registreringer fra hotelværelser og lufthavnsterminaler med poetiske landskabsmotiver ..

Og endelig vil jeg, i denne sammenhæng, nævne to små bøger af Hans E Madsen. Den ene med titlen ” 68 foto”. ” Pastaen ned i gryden , tæppet på bornholmerbåden og den slags fænomenale motiver” som bogen omtales i materialet fra forlaget. I sin metode og stemning, en bog der minder meget, om de forløb af oplevelser, man kan se i Mogens Otto Nielsens billedserier.

Hans E. Madsens anden bog ”Under bordet” viser 16 billeder taget under borde, ved festlige lejligheder. En synsvinkel der ellers er forbeholdt børn og hunde. Rækker af ben der er fyldt med gåder. Hvordan ser disse mennesker dog ud ?

Samlet kan man se disse bøger ses som et billede af, hvorledes den serielle indsamling og kategorisering, idag kan bruges, i en eksperimenterende billedkunstneriske praksis.

Og bøgerne koster ikke ret meget. Man kommer langt med meget små penge ..


4 Oktober 2006 Gorm Spaabæk

Trykt i Nordjyske Stiftstidende 7. november 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

   

© Gorm Spaabæk. Alt indhold er ophavsretligt beskyttet.