"Knud Oddes Kabinet" af Knud Odde, Peter Laugesen, og Trine Ross. Lindhardt og Ringhof 2004

Der er netop ud kommet en ny bog om Billedkunstneren Knud Odde, en kunstner der også er kendt som bassist i rockgruppen Sort Sol.

Knud Odde kom til at tilhøre den generation af kunstnere der fejede de ældgamle håndværker traditioner ud af akademiet. Firserne var en tid hvor Kunst akademiet ændrede sig fra at være en uddannelse der havde grundlag i håndværkersamfundets tankesæt til, at være en ide og tanke orienteret moderne læreranstalt. Et paradigmeskift der bl.a. gav sig udtryk i, at man rent fysisk pissede på olie maleriet som medie og istedet malede med forgængelige materialer som fedt og urin.

At Odde fik en base i denne kreds af unge akademiske vilde kan ses som udtryk for, at man så en elementaritet i Oddes kunst. Knud Odde er en Kunstner der bare maler derud... af. Man kan derfor se Oddes kunst som udtryk for en elementær billedtrang og det er derfor nærliggende at sammenligne Oddes kunst med Hjallerup kunstneren Anton Laiers.

Faktisk ligner disse to kunstnere hinanden forbavsende meget. Der er tale om søgende og bredt orienterede mennesker. Og i begge disse kunstneres værk er portrætter af mennesker som ikoner bærende. Der er noget encyklopædisk over Knud Oddes lange rækker af portrætter, som man også ser det hos Laier . Begge kunstnere vil fortælle alting . Og det er også et nøgle element i Laiers kunst at bruge portrætter af medievedenen kendte mennesker . Noget Laier allerede gør i fyrrerne og halvtredserne .

Alligevel kan denne måde at arbejde på , når Odde gør det ses som et udtryk for et paradigmeskift i firserne. At man søger nye måder at kommunikere på. At man satte ideer i centrum og forsøgte at forholde sig til den nye viden og kommunikationssamfunds virkelighed .

Man fejede den sublime indadvendte form væk og erstattede den med humor fortælleglæde og energi . Nærmest som man så det ske indenfor dansk film med dogmefilmene ti år senere .

At beskrive sin tid ved hjælp af portrætter af medieverdenens mennesker er ligeledes fælles .Gloria Swanson, Erich Von Stroheim, Joseph Beuys og Patti Schmidt i Knud Oddes portræt række. Og hos Laier Niels Bohr, Kai Munk, Jenni Kammersgaard, J.F Willumsen og Carl Den 12.

Hvor Laier havde sin kirke har Knud Odde musik og poesi. Og Peter Laugesen skriver dejlige digte ..... En god bog

Gorm Spaabæk 28 Maj 2004

 

 

 

 

 

 

   

© Gorm Spaabæk. Alt indhold er ophavsretligt beskyttet.