Edward Nørregård Nielsen: Dengang i Italien - H.C. Andersen og guldaldermalerne. Gyldendal 2005

Edward Nørregaards nye bog om guldaldermalerne er en stor bog med mange billeder.

Den røde tråd er kunstnernes breve og en række af H.C. Andersens tegninger.
Tegninger der fastholder og viser steder og bygninger Andersen oplever på sine rejser i Italien .

Omkring disse tegninger bindes der så serier af guldalder malernes tegninger , skitser og malerier, og en lang række gamle fotografier fra Rom og omegn.

Endeligt ser man splinternye fotografier af de steder guldalderens kunstnere har set og oplevet.

Det går naturligvis ikke stille af og dannelsesrejsen til Italien var i guldalderen et vigtigt grundlag for en dansk kunstners udvikling

Man følger arbejdet, skovturene og det sociale liv og bogen fremtræder som en stor billedbog der opremser nogle af de bedste malerier vi har i dansk kunst.

Eksempelvis Eckersbergs "udsigt gennem tre nordvestlige buer i Colosseum", Købkes portræt af Freund eller Constantin Hansens sanselige modelbillede fra 1839.

I den sammenhæng falder H.C.Andersens ikke igennem. Hans tegninger er bare anderledes. H.C. Andersen kan som tegner bestemt ikke konkurrere med Købke, Constantin Hansen og Eckersberg når det gælder nøjagtighed og præcision. Men i H.C. Andersens livsforløb bliver billedkunstneriske funktioner som iagtagelse og præcis beskrivelse i maleri og tegning, underløbet af nye tekniske muligheder. Fra midten af århundredet udkonkurreres disse klassiske billedkunstneriske funktioner, på mange måder af fotografiet. Et nye medie der ofte kunne løse disse traditionsrige billedkunstneriske opgaver bedre, hurtigere og billigere.

Det er en del af baggrunden for, at andre dagsordner dominerer billedkunsten i anden halvdel af attenhundredtallet. Eksempelvis dyrkelsen af farven og farvens levende stoflighed, som man ser det med impressionismen.

Et andet område der kommer til at fylde mere indenfor billedkunstens begrebsdannelse, er dyrkelsen af udtrykskraften og intensiviteten i udtrykket, og her er H.C. Andersen fuldt ud konkurrence dygtig.

Hans tegninger foregriber en række af de genier der fra slutningen af attenhundredtallet skaber andre måder at tegne på, som for eksempel svenskerne Hill og Josephson .

Det er en af denne bogs kvaliteter, at man i flere sammenhænge kan sammenligne motiver og nyde nogle meget forskellige udtryk.

Gorm Spaabæk
12 Juni 2005


Trykt i Nordjyske Stiftstidende 21 juni 2005

 

 

 

   

© Gorm Spaabæk. Alt indhold er ophavsretligt beskyttet.