Frottage på Kunsthal Nord

Gorm Spaabæk har fulgt den tyske kunster Karla Sache's invitation til at lave frottage billeder og dernæst lade dem indgå i en udstilling på Kunsthal Nord i Aalborg. Invitationen fra Karla Sache ses længere nede på siden og ligeledes er medtaget en tekst som belyser baggrunden for det værk, som Gorm Spaabæk har udført. Udstillingen på Kunsthal Nord fortsætter til den 13. marts 2011, hvor den afsluttes med en finissering.

Link til Kunsthal Nord og udstillingen

Læs om udstillingen på facebook
 


 

“Is this a ship or imagination, at Try Museum“

Da Mogens Otto Nielsen i 1992 udstillede på Kobberstiksamlingen, åbnede han sin udstilling ud i det sociale rum …
Udtrykt i et Fax projekt, hvor MON inviterede kunstnere fra hele verden til at sende fax, der så ville blive ophængt som en del af hans udstilling, på SMK.
Mit bidrag gik ud fra, hvor jeg boede. På det tidspunkt, lige uden for byskilt, i landsbyen Try. Her ligger et hjemstavnsmuseum, Try Museum. Et begreb og en smuk lyd, når det siges på engelsk.
Ved Museet står en sten, med skåltegn fra oldtid. Og jeg udførte gnide billeder på denne sten … Skåltegn, og en struktur der med god vilje, kan ses som et skib.
I sig selv en tanke, i hvor høj grad det vi ser, og bygger virkelighed på, er det vi ønsker at se, fantasi, eller såkaldt reelt.
Og jeg faxede disse gnide billeder i A 3 format til SMK. Og de blev ophængt her. Og senere trykt i en bog som Mogens udgav, som dokumentation af dette forløb.
Udover de billeder der blev faxet til SMK, udførte jeg en stor afgnidning. Der dækkede en stor flade af denne sten.
Den store afgnidning, flyttede jeg rundt på, i næsten 20 år. Og smed så ud i efteråret….. Og sådan er det. Man smider sgu altid det ud, man ska bruge.
Så i går var jeg på pladsen foran Try Museum og lavede et nyt stort tryk, og udstiller den sammen med tre af de små gnidebilleder fra 1992.


” Is this a Ship or imagination, at Try Museum”

Dronninglund storskov .. 21 februar 2011

Gorm Spaabæk

 
 

 

 

 

 

 

 

EINLADUNG

vom Kunstpavillon Aalborg

an Karla Sachse aus Berlin

und alle Künstler Nordjütlands

Titel des Projekts: die hand sieht anders als das auge

 

Liebe Kunstpartner im Norden Dänemarks!

 

Schon lange umkreise ich Orte, deren Kraft in ihren Mauern aufbewahrt zu sein scheint, selbst wenn sie ihre vorbestimmte Funktion verloren haben.

Plötzlich diese Einladung

ins Kraftwerk Nord ­–

vor gar nicht langer Zeit gebaut

um Kraft aus Kohle zu gewinnen und

unlängst erst stillgelegt, verwandelt nun

­– wieder wurde Hand angelegt, verstärkt durch

Maschinenkraft, um die Räume zurechtzurücken für Kultur.

Zwar ist die Kunsthalle nur eine Zelle darin, doch an ihrem Erscheinungsbild haben unterdessen Viele mitgewirkt.

Bevor dann die Räume ganz versunken sind in ihre

neuen Aufgabe, ganz von der Kunst in Anspruch

genommen, die von außen herein strömt,

will ich versuchen, Bilder und Kräfte

des Ortes selbst aufzuspüren. Ich taste dafür

Rillen, Risse, Ritzen, Dellen, Beulen und Schnittspuren ab

auf dem Boden, an den Wänden, in den Nischen und Ecken.

Unter der sanft oder mit Nachdruck reibenden Hand

und Hand in Hand mit denen, die gebaut, gegossen, geschliffen, verfugt, verspachtelt, gestrichen haben

tauchen ungesehene Bilder auf. Die könnt ihr zur Ausstellungseröffnung am 4. Februar 2011

in Augenschein nehmen.

Dies ist zugleich eine Einladung,

das Projekt auch in die eigenen Hände zu nehmen.

Bitte geht auf die Suche nach den Spuren menschlicher

Produktion in eurer eigenen Umgebung!

Spürt deren Kräfte und Bilder auf.

Frottage.

Jeder kennt die Technik seit Kindertagen. Doch seit

den Erkundungen von Max Ernst sind viele Möglichkeiten und Materialien erprobt. Graphit lockt die meisten Feinheiten hervor, aber auch Terrakotta oder Druckfarbe sind gut geeignet, das Auf und Ab, die Spuren von Zeit und Gebrauch auf scheinbar ebenen Flächen

sichtbar zu machen.

Bitte bringt eure Fundstücke, Eure Werke am 14., 21. oder 28.Februar in die Kunsthalle Nord, wo sie die in den Räumen gefundenen Bilder ergänzen sollen und

gemeinsam mit ihnen ein Kraftwerk

anderer Art schaffen können.

 

Ich hoffe sehr, dass ihr diese Einladung

annehmen könnt und wollt und dass wir uns dann

zur Finissage am 12. März um 12 Uhr treffen

und kennen lernen. Bis dahin verbleibe ich

mit herzlichen Grüßen

Karla

 

INDBYDELSE

Fra Aalborg Kunstpavillon

til Karla Sachse fra Berlin

og til alle Nordjyllands kunstnere.

Projektets titel: hånden ser anderledes end øjet

 

Kære medkunstnere i det nordlige Danmark

 

Jeg har længe kredset om steder, hvis kraft synes

at være bevaret i deres mure, selv når de har mistet

deres oprindelige funktion.

Pludselig denne indbydelse

til Nordkraft –

der blev bygget for ikke så længe siden

for at udvinde kraft af kul, og

som først for nyligt blev lukket ned. Nu forvandlet

– har den igen fået en hjælpende hånd, forstærket af maskinkraft, for at omforme rummene til kultur.

Kunsthallen er ganske vist kun en celle i Nordkraft; men

der er dog mange, der har medvirket til det udseende,

den fremtræder med. Så før rummene helt opsluges

af deres nye opgave, før den kunst, der strømmer

ind udefra, helt har lagt beslag på rummene,

vil jeg forsøge at opspore stedets

egne billeder og kræfter. Jeg tager derfor

aftryk af riller, revner, ridser, fordybninger,

forhøjninger på gulvet og snitspor i lagene  

på gulvet, på væggene, i nicherne og hjørnerne.

Som resultatet af blidt eller fast gnidende hånd,

og hånd i hånd med dem, der har bygget, støbt,

slebet, fuget, udspartlet, malet, dukker

usete billeder op. Disse kan I tage

i øjesyn ved åbningen af udstillingen

den 4. februar 2011.

Dette er samtidig en indbydelse

til også at tage projektet i egne hænder.

Værsgo at gå ud og søg efter spor af

menneskelige frembringelser i jeres egne opgivelser! Opspor deres kræfter og billeder.

Frottage.

Enhver kender teknikken fra barndommen. Men siden

Max Ernsts indledende eksperimenter er mange

muligheder og materialer blevet afprøvet. Grafitten lokker de fleste finheder frem; men også terrakotta eller trykfarve er velegnede til, ved gnidninger frem og tilbage, at gøre sporene af tid og brug synlige på tilsyneladende 

ensartede flader.

Bring venligst det, I har fundet, de værker I har lavet,

til Kunsthal Nord den 14., 21. eller 28. februar, hvor de

skal supplere de billeder, der er fundet i rummene,

og sammen med disse kunne skabe et kraftværk

af en anden slags.

 

Jeg håber meget, at I kan og vil tage imod denne

indbydelse og at vi kan mødes og lære hinanden

at kende ved fernissagen den 12. marts 2011 kl. 12.

Indtil da forbliver jeg med hjertelige

hilsener

Karla  

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

   

© Gorm Spaabæk. Alt indhold er ophavsretligt beskyttet.