Elevmuren på Dronninglund Gymnasium

Gorm Spaabæk var drivkraft bag opførelsen af en mur med sten lavet af elever på Dronninglund Gymnasium. Ideen var at eleverne i faget Billedkunst æltede ler og formede en sten, som derefter kom med i muren. Leret fik Dronninglund Gymnasium lov til at hente på Gandrup teglværk og en grundide var at søge et fundamentalt billede, samt at eleverne var en del af huset, selve gymnasiebygningen.

Arbejdet med muren er et eksempel på relationel art, det er et værk der arbejder både i det sociale rum og i et tidsperspektiv. Hele ideen bag værket stammer fra Gorm Spaabæk, men i forløbet var den daværende kollega Anne Margrethe Høstgaard også med. Flere årgange elever i 3 g lavede sten til muren.

Herunder er der fotos af muren og nærbilleder af enkelte motiver. Ligeledes er der gengivet den tale, som Gorm Spaabæk holdt ved indvielsen af muren i september 2006. Talen giver en god forståelse af ideen bag muren og den kontekst, den skal forstås i.


 

 

 

 

Tale indvielse af mur .. Dronninglund Gymnasium

25 september 2006


Da Jeg blev bedt om at sige noget om Muren … Kom jeg til at tænke på Frode Jacobsen…

Da Jacobsen i 1995 fik lov til at holde festtalen ved 50 årsdagen , for Danmarks befrielse … og talte om de idealer der havde drevet ham .. Og om … at gå på tværs af hvad der bliver sagt….og så gøre noget .. og om noget,,,, der betød noget , i en tid ..og nu var forbi

I firsernes debat om kunstens funktion diskuterede man kunstens rolle i et samfund der havde forladt håndværkersamfundet,,, og var på vej til at forlade industrisamfundet .. Væk med det sublime … til fordel for den stærke kommunikerende ide

Afsøgning af ny muligheder i nye teknologi .. nye muligheder i andre medier,,, der ikke var gennemtyggede og belastede af bevidstløst gentagelse.

Min egen afsøgning af det fundamentale billede ..,… blev at arbejde i leret … i karret
Senere tog jeg så afgang i videokunst og startede ud, her på gymnasiet med i de første mange år at arbejde for at få et editeringsanlæg til billedkunstundervisningen.

Det strandede så .. tiden var ikke til det …
Og hvad gør man så når man strander … . Man går den modsatte vej … begynde forfra… barfodsteknologi … graver huller i jorden ned til det fundamentale.

Jeg var meget optaget af det Site Specifikke dengang .. Altså at se på de forudsætninger den ramme man arbejder i .. eller relationel art som det åbenbart kaldes i dag
hvad var rammen her … er der noget der kan bruges på en anden måde ,,

Udover 8 års udstillinger, fandt jeg en ramme og en løsning i en historie Poul Gernes engang havde fortalt
Poul Gernes forkastede op igennem halvfjerdserne og firserne, udstillingen og lærredsmaleriet som medie og rendyrkede istedet den stedsspecifikke udsmykning …. Billedet direkte på væggen som medie….. Han afsøgte det oprindelige billede, urbilledet og fandt det.. i en kunstnerrolle som udsmykker.
Gernes fortalte om ..Udsmyknings projekt på virksomhed … tom væg over trappe, hvor de ansatte skulle skrive deres navn.

Ledelsens problemer ,, overskred grænsen mellem kunst og virkelighed … Handler om noget …. Kolliderede med trivial funktionen for billedkunst …. at den eneste kontekst man kan forholde sig til kunst på er,,, om værket kan fungere som dekoration,, i en boligindretning situation.

Ballade når billedkunst betyder noget …. Gernes udsmykning satte de ansatte i centrum i virksomheden …ind i kunstværket og signalerede dermed at de var virksomheden …En betydning ...Et problem ..
Kunsten skal ikke betyde noget.
Kunst må jo ikke betyde noget.

Hvad var så mulighederne her på gymnasiet i slut firserne … når man nu engang … ikke ville have disse nye medier ind i huset …

Bingo … Man kan grave et hul i jorden og bruge det ler der er… Her hvor vi bor… den enkelte elev til… en sten i huset .
Grundlæggende er vore elever jo.. huset …. kunst som liv/ liv som kunst …. bevægende sig i tidsperspektivet og praktisk avantgardekunst ..

Jeg nåede at fortælle Gernes om det ….

Ideen var så , at muren skulle starte og bygges et lille stykke længere hvert år .,. Få sit eget liv og vokse længere og længere væk fra gymnasiet .. Måske helt over til Dronninglund skole … eller som dagsordenen ville være ,, hvis det skulle formuleres i dag …. helt til Brønderslev ..

Det her var jo grænseoverskridende …på den her fundamentale måde …som man så det i tressernes eksperimenter med gibs, ståltråd og pap…og MONS is skulpturer fra halvfjerdserne …

Og i takt med at håndværker samfundet ligger i sine dødskramper …bliver det at håndælte noget ler. ….En eksotisk ting, der kan sammenlignes med at igen at male ikoner og selv slå den høne ihjel, man skal bruge til sin hønsekødssuppe..


Og hvor har jeg mange gange i alle disse år, set den store stærke klodsede dreng, der til dagligt kæmpede… for eksempel bare med at holde på en blyant,,,,, pludselig blive den kompetente og kvalificerede ,,,,, i den opgave, det er,,,, at ælte ler,,, og forme en sten.

Her brød pigegymnasiet normer sammen og denne opgave fungerede på andre præmisser,,,, end dem, der eller foregår i det tilpassende, finmotoriske og sprogformulerende gymnasium.
------------------------------------o-------------------------------------------
 

Vi blev modtaget med venlighed på teglværket ,,, helt fra første gang vi fik ler derude. De første gange på teglværket blev vi tilbudt at vi bare kunne tage af det æltede ler …

Det sagde jeg så altid nej tak til … Det her skulle arbejdes op fra grunden… Helt fundamentalt …… Færdig ler kan man købe i plastikposer …f.eks som Juledekorations ler … pakket på Bornholm ,, eller i Indien .. Vi kommer herfra, vi bor her … leret er lige her under vores fødder .. det her sku´være rigtigt.

Og i et anfald af satanisk humor kunne jeg så …. Ikke dy mig … for at .. fortælle denne historie om at vi godt kunne få det æltede ler .. når en 10 ´er pige på et par og fyrre kilo, for første gang i sin gymnasietid, mødte muren….. I form af en halvtør og helklam klump ler der lugtede og lignede jord.

Af jord er du kommet …til jord skal du blive … og gud formede Adam af ler … Det er ikke let at ælte og forme en sten. Der ligger meget heroisk kamp og stædighed i den her mur .. Noget der i timer ligner 3 – 5 årsværk
Og der kunne skrives mange spændende rapporter om, hvad vi igennem årene har fundet af glasskår stene, blade og organisk materiale i de tonsvis af ler der takket være Gandrup teglværk er gledet igennem vores hus.

Og ikke alle sten er med .. nogen er sprængt under brænding … Og mange er gået til under opbevaringen og den frasortering rektor mente der skulle til, til sidst ..

For mig var denne sortering i stenene et politisk kompromis,,,, der måtte til,,, for at få denne mur op at stå ..
Men jeg ved,, hvad det her har kostet alle disse unge mennesker…

For øvrigt oplevede jeg engang en politiker der sagde at kunstnere kun vil ha´ det på deres måde .. Jeg skal undlade på samme måde at generalisere om politikere…. At politikere ikke spilder deres tid med at sætte sig ind i det de har med at gøre… Og det er klart, at jeg ikke mener, at smag og behag og kriterier for boligindretning,,,,, skal være sorterings kriterier for,,, hvilke sten der skal med i dette værk.

Vi bør ikke sortere de unge mennesker... ud fra ,,,om de er pæne og passer i den ramme der gælder for bolig indretning..

Som jeg ser det,,,, er disse sten udtryk for menneskelig diversitet , eksperimenterende billedkunstnerisk praksis og diskussion om ,,,og sprængning af rammer..

Set i det perspektiv mener jeg ikke,,,, at vi kan konkurrerer med den kinesiske arbejdskraft,,,,, udfra et tankesæt der er arvet fra moster Olga …

Altså at blive i rammen, skjule vore skrammer, skjule vor forskellighed og se pæne ud …

Jeg mener derimod at det grænsebrydende, besværlige, kantede og deraf følgende besværlige og umulige eksperimenter,,,, er eksempler på ,,,,vigtige kompetencer, vi kan træne vores elever i ..

At den slags kompetencer bliver respekteret og dyrket … så de er til stede i samfundet ,,,er,,,, som jeg ser det,,,, en forudsætning for,,, at vi kan fastholde den levefod, vi lever med i dag …

Og det er så her,,, at jeg som kunstner vil have det på min måde .. og ikke tænker og handler som en politiker … Altså igen uden at jeg skal generalisere om hvad en politiker er .. …..Mener jeg,,, at det er forkert at smide de sten der diskuterer præmisserne og ikke passer i rammen,,, i brokkassen … Og ser det som udtryk for,,, et menneskesyn,,, jeg er fuldkomment uenigt i ………………

Ligesom jeg ser det som et problem at muren kom til at stå som en lukket mur , der er sluttet af og rammet ind… i stedet for at være åben for en fremtidig udvikling af ide og vækst.

Alt de ideer,,, om proces og praktisk begrebsudvikling,,, elevernes sten er tænkt i …. En trojansk hest der i pløjemarks niveau sætter spørgsmålstegn ved,,, et fastlåst og utidssvarende kunstsyn..

Selvom samfundet i stigende grad bliver billedorienteret,,, forsvinder billedkunsten,, efter reformen stort set ud af Dronninglund Gymnasium.

Med de rammer der ligger for fremtiden,,, tror jeg ikke at elevernes sten kan gro …..Med mindre nogen mod forventning, finder en vej til vilje.

Det at skabe,,,, den praktiske praksis,,, er noget der herefter kommer til at foregå hos medie og film historikerne … Og held og lykke til dem, i deres nye bygning.

Og her står jeg så ,, som en anden Frode Jacobsen. Og taler om visioner, tanker, handling og ideer der ikke mere er dækkende for virkeligheden …., Og en sidste gang har ordet..

Tak for ordet ..

Dronninglund Gymnasium … 25 september 2006

Gorm Spaabæk

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Gorm Spaabæk. Alt indhold er ophavsretligt beskyttet.