Trykning af Årsgaven for medlemmer i

Aalborg Kunstpavillon

Gorm Spaabæk har lavet en serie grafiske billeder med inspiration fra mikroskopiske alger kaldet kokkolitter, som blev lejret i kridtlag for millioner af år siden. Her er fotos fra processen med at trykke det træsnit, som bliver til årsgave for alle medlemmer i foreningen Kunsthal Nord. Træsnittet trykkes i flere forskellige farver og til sidst får de alle et unikt nummer samt kunstnerens underskrift.

Se fotos af kokkolitterne, som er forlæg for de grafiske tryk

Et af de grafiske tryk bliver årsgave for medlemmer i Aalborg Kunstpavillon

 

 

Papiret skæres til inden trykningen. Stokken til trykningen ligger klar på trykpressen til venstre.

Søren skærer meget papir til de mange tryk, som skal laves.
Her er træstokken med motivet af kokkolitten. Trykningen sker direkte fra træstokken.

 

 

 

Her fremviser Ingelise det allerførste tryk

               

Færdigt tryk til venstre og arbejdstegning til højre

 

Forskellige farvevariationer af trykket

Gorm signerer hvert eneste tryk, mens Ingelise laver en nummerering.

 
 

Det sidste tryk er signeret og Gorm ser ud til at være både lettet og tilfreds med resultatet.

 

© Gorm Spaabæk. Alt indhold er ophavsretligt beskyttet.