Anmeldelse af Knud Pedersens udstilling i Nikolaj kirke: ”FLUXUS & NON_FLUXUS FLUXUS”

I Nikolaj Kirke i København udstiller Knud Pedersen frem til den 26 marts den del af sit arkiv der handler om Fluxus og KP´s samarbejde med en lang række kunstnere der bruger ide og kommunikation som billedkunstnerisk værktøj.

Det er pudsigt at se hvorledes Knud Pedersens ikke eksisterende Københavns Museum for Moderne Kunst , her i kunstnerens enogfirsindstyvende år udkrystalliserer sig i en håndterlig form. - At Knud Pedersen i sin alderdom har smidt masken og fremtræder som en gammeldags museumsbygger. Her stiller han op med et materiale, som de samfundsfinansierede museer, ikke har set sig i stand til at samle op.

Udstillingen fremstår som et lager arkiv med ca 1300 numre , og man møder et tænkende, aktivt og meget nysgerrigt menneskes afsøgning og opsamling af nye muligheder. Udtrykt i en uoverskuelig mængde af dokumentationer af diskussioner, og aktiviteter , der i de sidste 50 år er foregået blandt eksperimenterende og banebrydende billedkunstnere.

Det er ikke fysisk håndterlige kunstværker, der er det interessante her. Her handler det om ideer, aktivitet, eksperiment, meget humor og poesi – Man kan her se , hvorledes sproget og værkkarakteren for billedkunst ændrer sig i denne periode. En tid hvor fjortenhundred tallets opfattelse af et kunstværk, som udtrykt i et maleri på et lærred eller en skulptur i bronze, ikke mere var tilstrækkelige og effektive midler, når et tidssvarende sprog skulle udvikles og de tidssvarende og relevante spørgsmål formuleres. Hvad har et oliemaleri eller en skulptur i bronze for eksempel at gøre i forhold til moderne mobiltelefoners levende, eksperimenterende og kommunikerende billedstrøm ?

Fluxus betyder strømmende, bevægende, levende, noget der er på vej , under forandring , og som ikke kan standses og fastholdes i hverken tid eller rum. ( Citat fra skoletjenestens blad på udstillingen).

Og Fluxus gør op med kunstværket som finkultur og nedbryder grænsen mellem hverdagsliv og kunst.

Man finder ikke tekst og information ophængt på udstillingen. Istedet er de enkelte arkivdele nummereret og man kan på udstillingen få udleveret en lille computer. Her kan man så hente information om udstillingens ca. 1300 numre. En indlysende og effektiv måde at drive museum på, og en måde at drive museum på, som jeg tror, vil blive hverdag på museerne . I fremtiden.


Trykt i Nordjyske Stiftstidende 10 marts 2006

 

 

   

© Gorm Spaabæk. Alt indhold er ophavsretligt beskyttet.